สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC คณะนักศึกษาและอาจารย์

28-มกราคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC คณะนักศึกษาและอาจารย์พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ อาจารย์พิเศษในโครงการ ณ ห้อง103 อาคารกรีนนิมมาน 1 ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่