สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์ใช้บริการห้องพัก ห้องประชุม

25-มีนาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์ใช้บริการห้องพัก ห้องประชุม ของกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์