สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

2-เมษายน-2564
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรสำนักฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่