สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ธนาคารออมสิน ภาค 8 ได้จัดกิจกรรม สร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

2-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ธนาคารออมสิน ภาค 8 ได้จัดกิจกรรม "สร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย" ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่