สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับ Dr. Kim Hang Kyun ผู้แทน Baekseok University และ Mr. Jun Hongbae จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ Dr. Kim Hang Kyun ผู้แทน Baekseok University และ Mr. Jun Hongbae จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเวลา 15.00 น. ได้ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับ Mr. Zeng Jiajie และคุณณรัชช์อร สุปัญญา ผู้บริหารจากโรงเรียนสอนภาษา Sun-Lingo และ Ms. Na Tianhui โดยมี Mr. Larry Liu ผู้แทนจาก National University of Singapore เข้าร่วม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่