สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรม ระบบการวางแผนกลยุทธ์ ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Systems for sustainable performance excellence)

2-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ร่วมการอบรม ระบบการวางแผนกลยุทธ์ ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Systems for sustainable performance excellence) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์