สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับ ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาติไทย เพื่อเตรียมงานจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ

5-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาติไทย โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ รับเกียรติให้การต้อนรับพร้อมนำชมพื้นที่โดยรอบห้องประชุมอาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์สำนักบริการวิชาการ เพื่อเตรียมงานจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 นี้