สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสมาคมนักศึกษาจีนแห่งประเทศไทย 全泰中国学生学者联合会北部分会管理战略研讨会 

5-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 Mr. WEIYONG OU นักศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสมาคมนักศึกษาจีนแห่งประเทศไทย 全泰中国学生学者联合会北部分会管理战略研讨会 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซึเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่