สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program และทวิวุฒิ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program และทวิวุฒิ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคุณ พัน จิ่น รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ เฉิน อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย ร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทักษะ ตลอดจนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม ดิเอ็มเพรส

Cr. ภาพและข่าวจากเครือข่าย PRCMu