สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๗๙ รายการ

7-เมษายน-2564

ดาวน์โหลดไฟล์