สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดหลักสูตร ค่ายสร้างฝัน Gifted Math CKK ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

19-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดหลักสูตร "ค่ายสร้างฝัน Gifted Math CKK" ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยกิจกรรมน้องๆนักเรียนได้ทำแบบทดสอบความถนัดอาชีพ การแนะแนวการยืนคะแนนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมช่วงบ่ายได้ฟังประสบการณ์และการเตรียมตัวในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่