สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

นางสาวเชียงใหม่ 2564 เตรียมตัวถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่12 เมษายน 2564 น้องกานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวเชียงใหม่ 2564 เข้ามาใช้สถานที่ของกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เพื่อเตรียมตัวถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่