สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร

19-เมษายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกียรติรับมอบเงิน จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และของใช้จำเป็น จากรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนบุคลากรสำนักฯ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Mr.Shen Yi ผู้อำนวยการขงจื่อ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน ผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 667-2609626 หรือ CMU Donate ตามลิงค์ https://donate.cmu.ac.th/Default.aspx เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามวัตถุประสงค์ ของโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่ต่อไป