สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฉีดพ่นป้องกันปลวกและฆ่าแมลง ทั่วทั้งบริเวณอาคารสำนักบริการวิชาการทั้ง 2 อาคาร ทั้งภายในและภายนอก

22-เมษายน-2564
uniserv cmu

ช่วงระหว่าง Work from Home งานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันปลวกและฆ่าแมลง ทั่วทั้งบริเวณอาคารสำนักบริการวิชาการทั้ง 2 อาคาร ทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นแผนที่เราทำอย่างต่อเนื่องเน้นความสะอาด ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการของสำนักบริการวิชาการ