สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ในอาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อ

29-เมษายน-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงระบาดโควิด 19 งานบริการห้องประชุม ฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม ได้ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ในอาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อ