สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1

22-มิถุนายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 “การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ Onsite และ Onlineการประชุมแบบออนไลน์ระบบ Zoom Meeting โดย บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณท่านที่มาใช้บริการห่้องพัก ห้องประชุม หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

ขอให้มั่นใจการบริการที่ดูแลความสะอาดตาม #มาตรฐานSHA