สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร

22-มิถุนายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครนายก ศรีสะเกษ และนครสวรรค์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานในพิธี และมีคณะสภาเกษตรกรและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดร่วมลงนาม ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่