สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานมงคลสมรสของคุณปิยวรรณ ศรีมณี และคุณรัฐนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์

10-กรกฏาคม-2564
uniserv cmu

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 สำนักบริการวิชาการ เป็นสถานที่จัดงานหมั้นและงานมงคลสมรสของคุณปิยวรรณ ศรีมณี และคุณรัฐนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมทองกวาวชั้น 2 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ซึ่งจัดงานเฉพาะครึ่งเช้า ไม่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรค ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 66/2564 เรื่องการจัดงานประเพณี

ซึ่งสำนักบริการวิชาการได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้ห้องประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการขอขอบคุณเจ้าบ่าว เจ้าสาวครอบครัว ญาติและเพื่อนสนิทที่มาใช้บริการและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของสำนักบริการวิชาการอย่างเคร่งครัด

ขอให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวมีความสุขในการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ตลอดไป