สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

10-กรกฏาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2564 นายนิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ผู้แทนสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คำนึงถึงการจัดประเพณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้