สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวมช. เข้าร่วมโครงการ Open House เครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10-กรกฏาคม-2564
uniserv cmu

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวมช. เข้าร่วมโครงการ Open House เครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสํานักบริการวิชาการ และผ่านระบบ Zoom Meeting ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ว ที่ https://cmu.to/YbinA

รายละเอียดโครงการ Download ได้ที่ https://cmu.to/yXDsr