สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบและเจรจาในการร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

10-กรกฏาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคลและทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าพบและเจรจาในการร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนและทีมวิชาการของโรงเรียน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงจะได้จัดโครงการร่วมกันในอนาคต