สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การพ่นสารเคมีด้วยเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค ULV (Ultra Low Volume) เพื่อกำจัดยุงลาย

4-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นสารเคมีด้วยเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค ULV (Ultra Low Volume) เพื่อกำจัดยุงลาย โดยสำนักบริการวิชาการได้เข้ารับการพ่นสารเคมีโดยรอบอาคารกรีนนิมมานซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ ทั้งสองอาคารแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564