สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 เป็นจำนวน 80%

29-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 เป็นจำนวน 80% ของบุคลากรฝ่ายบริการของกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์

เราพร้อมให้บริการ