สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับชาวจีน ด้วยระบบ Online Internet โปรแกรม Zoom

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับชาวจีน ด้วยระบบ Online Internet โปรแกรม Zoom โดยมีรองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ Mr. Zeng Jiajie ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา Sun-Lingo Language School ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ณ ห้องบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์