สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมประเทศไทย (TMVS) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ปี 2021-2023

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมประเทศไทย (TMVS) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ปี 2021-2023

ผู้ที่มาใช้บริการ มั่นใจได้ว่าเราเป็นสถานที่จัดงานกิจกรรม MICE ที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (อังกฤษ: Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB) ซึ่งห้องประชุมที่ได้รับมาตรฐานจำนวน 4 ห้อง ห้องทองกวาว 1 ห้องทองกวาว 2 ห้องอินทนิลและห้องฝ้ายคำ

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของสำนักบริการวิชาการที่เราดำเนินการตามมาตรฐานสากล