สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2564 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน The Learning University

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2564 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน The Learning University for Sustainable Development” แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Online Meeting โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่