สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฉีดพ่นน้ำยาไล่ยุงและแมลง เพื่อป้องกันยุงในบริเวณสำนักบริการวิชาการ

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ ทำการฉีดพ่นน้ำยาไล่ยุงและแมลง เพื่อป้องกันยุงในบริเวณสำนักบริการวิชาการ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการของสำนักบริการวิชาการ