สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักวิชาการฟุลไบรท์ Dr. Charles David Crumpton จาก Institute of Governmental Service and Research, University of Maryland

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักวิชาการฟุลไบรท์ Dr. Charles David Crumpton จาก Institute of Governmental Service and Research, University of Maryland, College Park ในโอกาสที่มาร่วมทำงานกับนักวิชาการและอาจารย์ของสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 เดือน โดย Dr. Charles David Crumpton เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญด้าน Public Administration และมีความสนใจในการทำวิจัยเรื่อง Good governance ในประเทศพม่า ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักบริการวิชาการขอขอบคุณสถาบันนโยบายสาธารณะที่พิจารณาให้

Dr. Charles David Crumpton เข้าพักเมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ โดยสำนักฯ ได้ให้การต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการบริการOne Stop Service ของสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น ดูแลให้คำแนะนำสถานที่ ร้านสะดวกซื้อ พาซื้อของใช้จำเป็น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่ออกกำลังกาย สถานพยาบาล ร้านขายยาในย่านที่พัก พาชม CMU Campus แนะนำวิธีการเดินทางใน มช และ ในเมืองเชียงใหม่ สถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่