สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณของสำนักฯ เพื่อรองรับการบริการผู้เข้าพักระยะยาวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 บุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันลงมือปรับปรุงห้องครัวด้านหลังอาคารกรีนนิมมาน 1 รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณของสำนักฯ เพื่อรองรับการบริการผู้เข้าพักระยะยาวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้เป็นที่พักที่น่าอยู่เสมือนบ้าน สามารถทำกิจกรรมครัวและการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยระหว่างการเข้าพักอีกด้วย