สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมครูสอนภาษาจีน หลักสูตรการแปลไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย กล่าวต้อนรับและประธานเปิดการอบรมครูสอนภาษาจีน หลักสูตรการแปลไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี Mr. Shen Yi เป็นผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ กล่าวต้อนรับ

การอบรมในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ Ms. Lai Lin, visiting professor จาก Yunnan Normal University ร่วมเป็นวิทยากร เป็นการอบรมโดยใช้การถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM และ โปรแกรม VooV