สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สถาบันขงจื่อฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน HSK4

11-กันยายน-2564
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลการเข้าสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน HSK4 โดยใช้ห้องประชุมทองกวาว 1 และ ห้องประชุมทองกวาว 2 เป็นสถานที่สอบ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดห้องและให้บริการตามมาตรการการป้องกันการระบาดการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อที่ใช้ห้องประชุมของกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์เป็นสถานที่จัดสอบในครั้งนี้