สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน เทศบาลตำบลบ้านแหวน

15-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักบริการวิชาการ ได้จัดทำโครงการ อบรมทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล และคณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ

ได้นำน้ำยาซิลเวอร์นาโน ไปฉีดพ่นบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนเพื่อให้มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคอุบัติใหม่ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ