สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมมือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

15-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าพบคุณรณพพัณณ์ กปิตภัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ณ สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่