สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทน ศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน ในโอกาสที่เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr.ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์ มช.