สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Carleton College, Buddhist Studies

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่าบริการห้องพักห้องประชุม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Carleton College, Buddhist Studies จำนวน 21 คน เดินทางและผ่าน ASQ เข้าพัก ณ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2654