สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันนโยบายสาธารณะกับสำนักบริการวิชาการ

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ ทันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ และ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันนโยบายสาธารณะกับสำนักบริการวิชาการ ในการใช้อาคารศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิราณุกรม รองอธิการบดีและประธานกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564ณ ห้องบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่