สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการบริการรับใช้สังคม สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับแม่บ้านในตำบลบ้านแหวน

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการบริการรับใช้สังคม สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับแม่บ้านในตำบลบ้านแหวน โดยมีนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ นำทีมฝ่ายบริการวิชาการและทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดำเนินการสอนและมอบอุปกรณ์การทำเจลให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อนำไปสาธิตให้กับคนในครัวเรือนทำไว้ใช้เพื่อความประหยัดและมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้มี นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ให้การต้อนรับ รวมถึงนางสาวชนนี โทปุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมดูแลอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลตำบลบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่