สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังฯ

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ในโอกาสที่ศึกษาดูงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของโครงการภายใต้พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินงานประกอบด้วย โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ , โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จีราพร กุลสาริน หน่วยวิจัยรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr. ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มช.