สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การสัมมนาการบริหารหลักสูตร: รูปแบบใหม่ การจัดการเรียนการสอน ของ ICDI ใน ยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (ICDI New Educational Models in the New Normal Digital Era)

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัล จัดการสัมมนาการบริหารหลักสูตร: รูปแบบ “ใหม่” การจัดการเรียนการสอน ของ ICDI ใน “ยุคดิจิทัลวิถีใหม่” (ICDI New Educational Models in the New Normal Digital Era)

ณ ห้องประชุมอินทนนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่