สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ToastmasterClub จัดการอบรมฝึกทักษะการพูด ในโอกาสต่างๆ

5-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ToastmasterClub จัดการอบรมฝึกทักษะการพูด ในโอกาสต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้นำตามหลักสากลที่ถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 ท่าน โดยสโมสรฯ จะจัดอบรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณสโมสร Toast Master Club ที่ใช้สถานที่เป็นสถานที่ทำกิจกรรม