สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย

5-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 7กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัส และแสดงความยินดีแก่เครือข่ายพันธมิตร พิธีก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ซึ่งรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและผู้อำนวยการขงจื่อฝ่ายไทย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีการก่อตั้งผ่านรูปแบบออนไลน์