สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีนในสังกัดสถาบันขงจื่อเพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมภาษาของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้การต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีนในสังกัดสถาบันขงจื่อเพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมภาษาของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่