สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 Astrazeneca เข็มที่ 2

5-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 Astrazeneca เข็มที่ 2 แล้ว

สำนักบริการวิชาการ มุ่งเป้าให้บุคลากรบริการได้รับการฉีดวัคซีนครบ เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ SHA PLUS ส่งเสริมการบริการด้านห้อวพัก ห้องประชุมที่มีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ