สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบใหม่ : การให้บริการประชุม / อบรม / สัมมนา (E-meeting) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

5-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เริ่มปีงบประมาณ 2565 อย่างเป็นทางการ

สำนักบริการวิชาการ โดยงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบใหม่ : การให้บริการประชุม / อบรม / สัมมนา (E-meeting) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจการบริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการใหม่ของสำนักฯ รวมถึง ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถจัดการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์เหรี...

ดูเพิ่มเติม