สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่าง

5-ตุลาคม-2564

ดาวน์โหลดไฟล์