สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรจากราชวิทยาลัยแพทย์แห่งเอดินเบอระ

Fellowship of the Royal College of Physicians of Edinburgh