สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับ Dr. Arthur McKeown, Faculty Director of Buddhist Studies in India and Associate Professor of Asian Studies, Carleton College, Minnesota, USA

12-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Arthur McKeown, Faculty Director of Buddhist Studies in India and Associate Professor of Asian Studies, Carleton College, Minnesota, USA พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำคณะจาก Carleton College เข้าพบ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่