สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมหารือเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570

3-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (Uniserv)