สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมออนไลน์ กับคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ร่วมประชุมออนไลน์ กับคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการเพิ่ม Academic Reputation ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้บริการชุดถ่ายทอดสดออนไลน์ของสำนักบริการวิชาการ