สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมสามัญประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่5/2564-2565

10-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่5/2564-2565 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณสโมสรไลออน์ เชียงใหม่ที่ใช้บริการห้องประชุมของเราในครั้งนี้